Beylikdüzü Masaj Salonu Mutlu Son Jalenur

Variköz venler, modern tedavi yollarından biri olan endovenöz lazer ablasyonu ile daha kolay tedavi edilir. Beylikdüzü masaj salonu Bu yöntem ilk olarak 2002 yılında tanıtılmıştır. Tedavi sırasında sızıntıyı gidermek yerine, anjiyografinin damar içine girmesi ile lazer ile hasar görmüş damarın kapatılması amaçlanmaktadır. Beylikdüzü masaj salonu Lazerle kaplı damarda variköz ven sızıntısı yoktur. Kapatılmış damarda zamanla vücut tarafından tahrip edilir. Beylikdüzü masaj salonu . Bu işlemden sonra, yavaş yavaş küçülür ve kaybolur. Damar kapandıktan sonra, sağlıklı damarlar kan taşıma görevini üstlenirler. Bu yöntem, damar tarafından vücuda zarar vermeden kendi kendine onarım yöntemi olarak çok başarılıdır. İleri varisli damarlarda, endovenöz lazer ablasyon yöntemini tamamlamak için ultrason eşliğinde köpük skleroterapi kullanılır. Kapiller varislerin tedavisinde endovenöz intravenöz, epidermal lazer tedavisi ile yapılan lazer tekniği dışındaki variköz venlerin lazerle tedavisi kullanılır. Bu uygulamada, varisli damarlar özel bir jel ile soğutulur ve tespit edilen varisli damarlar dıştan lazerle tahrip edilir. Burada, lazere 70 ila 90 derece ısı uygulanır ve varis damarları tahrip olur. İşlemden önce soğudukları için hastalar herhangi bir ağrı, acı veya ağrı yaşamıyorlar. Bu tedavi yöntemi ile lokal anestezi uygulayarak variköz venlerden 40 dakika içinde kurtulmak mümkündür. Uygulamadan sonra hastalar günlük işlerine dönebilir ve yürüyebilir. Hasarlı damar lazer kullanılarak içten yanar ve varisli damarlar tamamen iyileşir. Variköz venlerin tedavi sonrası yüzey damarları üzerindeki etkisi zamanla kaybolur. Tedavi için çok geç ise, lazer tedavisine ultrason eşliğinde köpük skleroterapi eşlik eder.